در شمال و جنوب مملکت بلوچستان، جمهوری اسلامی کمر به نابودی کشاورزی و اکوسیستم منطقه بسته است.

به گزارش رصد بلوچستان، حال و روز مردم و کشاورزان مملکت بلوچستان تعریفی ندارد و جمهوری اسلامی با بستن آبراهه ها و عدم اقدامات دیپلماسی مناسب باعث خشک شدن تالاب ها و نابودی کشاورزی منطقه شده است.

شمال بلوچستان به دلیل خشک شدن دریاچه #هامون و ریزگرد‌های بسترش، حالا درگیر بستر طوفانی عجیب شده است. جنوب بلوچستان هم وضع بهتری حاکم نیست. پروژه انتقال آب از سد صفا رود شهرستان رابر به شمال کرمان علاوه بر خسارت به سرشاخه ‌های رودخانه دائمی #هلیل_رود، تالاب #جازموریان، محیط طبیعی، جانوری و حتی انسان‌های تمامی شهرستان‌های جنوبی، مملکت بلوچستان خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کرده است.

با سیاست های اشتباه فنی و تخصصی در مدیریت آب و کم کاری ها و اهمال های دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تا دیروز مشکل آب و ریز گردها و …، مربوط به شمال بلوچستان بود. اما الان کل مملکت بلوچستان را هم درگیر کرده است.

جمهوری اسلامی مناطق مختلف مملکت بلوچستان را ناکارآمدی و تبعیض خود با چالش های گوناگونی مواجه کرده و شهروندان بلوچ را به شدت در تنگنا قرار داده است.