مردم شهرستان سراوان ضمن نارضایتی از عدم اجرای عدالت در صدرو کارت های مرزی، خواستار بررسی و رفع این معضل شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم شهرستان #سراوان از عدم اجرای عدالت در صدور کارت های مرزی ناراضی هستند و از دستگاه های مربوطه بویژه فرمانداری خواستار ورود و رفع این معضل شدند.

سپاه پاسداران با در انحصار قرار دادن کسب و کار و عبور و مرور در مناطق مرزی سراوان، با صدور کارت های مرزی تحت عنوان طرح «رزاق»، آن را مختص به شهروندانی کرده که در فاصله نزدیکی از مرز قرار دارند.

این کارت ها تنها برای مردم بخش #کوهک، #جالق و #بمپشت صادر شده که این اقدام سپاه باعث نارضایتی دیگر شهروندان #سراوان نسبت به این طرح شده است.

مردم سراوان با انتقاد از برنامه های تفرقه افکنانه سپاه در این شهرستان خواستار اجرای صدور کارت های مرزی برای همه شهروندان هستند.

گفته می شود که این کارت ها ماهانه برای هر خانوار ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد و عدم صدور آن برای دیگر شهروندان در وضعیت بد اقتصادی باعث نارضایتی گسترده شده است.