در پی کشته شدن کودکان بلوچ توسط ماموران جمهوری اسلامی حزب بلوچستان راجی تپاکی با ارسال نامه ای به یونیسف؛ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی این سازمان به مساله کودک کشی رژیم‌جمهوری اسلامی در‌ بلوچستان شد.

به گزارش رصد بلوچستان، «حزب بلوچستانء راجی تپاکی» با ارسال نامه ای به «یونیسف» کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خواستار فشار به رژیم ایران برای توقف کودک کشی در بلوچستان شد.

در نامه حزب بلوچستانء راجی تپاکی آمده است: «تروریسم دولتی ایران و در راس آن سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب انسانها در سطح جهانی رکورددار است. در سرزمین بلوچستان هر روز شاهد قتل بیگناهان بوسیله ماموران دولتی هستیم. مامورانی که از نوزادان و کودکان بلوچ هم نمی گذرند.»

در ادامه نامه این حزب به «یونیسف» آمده است: «روز سه شنبه یازدهم ماه مه یک کودک شش ساله بلوچ بنام “صدرا نارویی” و مادرش در محمدان پهره (ایرانشهر) مورد هدف گلوله های ماموران دولتی قرار گرفتند، صدرای کوچک که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود در دم جان سپرد و مادرش شدیدا زخمی شد.»

حزب بلوچستان راجی تپاکی اعلام کرده است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران به کشتاری آرام در بلوچستان دست زده است که در نتیجه آن زندگی عادی و امنیت جانی را از مردم و حتی از کودکان ما سلب کرده است.»

همچنین در این نامه که برای «یونیسف» نوشته شده لیست کودکانی که بوسیله ماموران دولتی از ناحیه سر و قلب مورد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند ذکر شده که به قرار زیر است:
شهید صدرا ( میثم) ۵ ساله
شهید محمد ۱۶ساله    
شهید دانیال ۱۷ساله
شهید عبدالغفار ۱۵ ساله
شهید علیرضا بامری ۱۱ساله
شهیده حسنا بامری ۳ساله
شهید مرتضی روستا ۳ساله
شهیده رویا سارانی ۱۱ساله
شهید محمد ۱۵ ساله
شهید میثم ۱۸ ساله
شهید امیر ۱۴ ساله
شهید سعید کمبرزهی ۱۷ ساله

در پایان این نامه از «یونیسف» کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد درخواست شده تا ضمن دفاع از حق حیات، بیانیه حقوق بشر و همچنین حقوق کودکان بر جمهوری اسلامی ایران فشار آورده شود تا از کشتار مردم بلوچ و کودک کشی در بلوچستان جلوگیری شود.