در سایه سوء مدیریت جمهوری اسلامی و ارگان های آن، باتلاق فاضلاب در روستای عثمان آباد بوجود آمده است.

به گزارش رصد بلوچستان، نبود کانال فاضلاب به دلیل سوء مدیریت و ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده تا پساب فاضلاب منازل به رودخانه اطراف روستای #عثمان_آباد رها سازی شود.

این مسئله باعث ایجاد بوی متعفن، تجمع حشرات موذی و رشد درختان بی ثمر از قبیل ولور شده است.

رهاسازی فاضلاب خانگی و دپوی زباله ها در این منطقه در شرایط حاد کرونایی موجب نگرانی شهروندان با وجود پیگیری های مکرر به ارگان های مربوطه شده است.

همچنین گفته می شود این مکان علاوه بر تخریب محیط زیست و آلودگی منطقه پاتوقی برای بیماران مبتلا به اعتیاد نیز شده است و امنیت این روستا را در خطر قرار داده است.

عدم توان جمهوری اسلامی در مدیریت مملکت شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.