تنها پمپ گاز طبیعی کهنوج مملکت بلوچستان در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی تعطیل شد.

به گزارش رصد بلوچستان، تنها جایگاه گاز cng #کهنوج مملکت بلوچستان در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی تعطیلی شده و انتقاد و گلایه شدید رانندگان خودروهای گازسوز را به همراه داشته است.

یکی از رانندگان خودروهای گازسوز در این مورد گفته است: ”تعطیلی جایگاه سوخت cng می تواند باعث رکود در معیشت و اقتصاد در زندگی شود.“

مالک این جایگاه گفته که به علت بدهی گاز و قطع آن از سوی اداره گاز و از طرفی استهلاک بالای تجهیزات و گرانی قطعات مصرفی باعث شده که توان مالی پرداخت قبوض گاز جایگاه را نداشته باشند.

همچنین رئیس اداره گاز #کهنوج مملکت بلوچستان نیز اعلام کرده که به علت بدهی، اشتراک گاز جایگاه قطع شده و تا زمان تسویه بدهی وصل نخواهد شد.

با توجه به نیاز شدید شهروندان به گاز cng، مسئولین جمهوری اسلامی برای رفع این مشکل بی تفاوت بوده و اقدام عملی در دستور کار نداشتند.