در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی، برق باهوکلات به مدت ۱۰ ساعت قطع شد.

به گزارش رصد بلوچستان، قطعی برق در بخش #باهوکلات شهرستان #دشتیاری به مدت ۱۰ ساعت شهروندان این منطقه را به شدت از مدیریت و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ناراضی کرده است.

گفته می شود از شب گذشته ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ تا ۶ صبح شهروندان #باهوکلات از نعمت برق محروم بودند.

براساس این گزارش، روزانه به مدت دو ساعت برق این بخش از شهرستان دشتیاری قطع می شود اما به دلیل ناکارآمدی اداره برق و عدم نظارت جمهوری اسلامی دوباره این قطعی ها به مدت حدود ۱۰ ساعت تکرار شده است.

مسئولین اداره برق علت این قطعی ها را از خط ۶۳ کیلوولت و توزیع برق از #شیرگواز و مشکل فنی عنوان کرده اند.

همچنین با قطعی برق، سیگنال های تلفن همراه نیز به دلیل سرقت باطری دکل های مخابراتی توسط پیمانکاران مخابرات مزید بر علت شده و شهروندان را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است.

قطعی طولانی مدت برق موجب شده بسیاری از شهروندان که در منازل خود بیمار داشته اند در تنگنا قرار بگیرند.

جمهوری اسلامی پس از ۴۲ سال از حکومت داری تاکنون نتوانسته نیازهای شهروندان را به صورت جامع برطرف کند اما باز هم انتظار دارد که شهروندان با مشارکت در انتخابات از آن حمایت کنند.