در سایه حکومت علی خامنه ای در جغرافیای ایران، قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی به سرعت در حال افزایش است.

به گزارش رصد بلوچستان، بسیاری از مصالح ساختمانی و دیگر اقلام که تولید داخل است، با ناکارآمدی حکومت افزایش قیمت چند برابری داشته است.

سیمان یکی از اقلامی است که در بلوچستان تولید می شود اما مردم بلوچ در سطح استان از کمبود و افزایش قیمت آن گلایه دارند.

گفته می شود هر پاکت سیمان ۵۰ کیلویی در برخی مناطق از بلوچستان به ۹۰ هزار تومان رسیده است و بسیاری از ساخت و سازها به این دلیل متوقف شده اند.

نبود ثبات در قیمت ها، دخالت رانتخواران، نبود نظارت و صادرات بی رویه اقلام مختلف به کشورهای دیگر از عوامل اصلی رکود در وضعیت درآمد شهروندان شده است.