عدم تامین اقلام مصرفی توسط جمهوری اسلامی، شهروندان بلوچ را در تنگنا قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، شیوع آنفلوانزای مرغی و بی تفاوتی جمهوری اسلامی نسبت به تامین اقلام مصرفی باعث شده مرغ در شهرستان #هیرمند نایاب شود.

نایاب شدن مرغ در این شهرستان باعث گران شدن آن و تعطیلی بازارچه مرغ فروشان شده است.

بسیاری از دلالان با سوء استفاده از این معضل که جمهوری اسلامی عامل آن است، مرغ زنده را در برخی اماکن به کیلویی ۴۵ هزار تومان به مردم می فروشند.

با توجه به نایاب شدن مرغ در #هیرمند، مردم بلوچ این کمبود را توسط جمهوری اسلامی و در راستای خالی کردن جیب مردم عنوان کردند.

شهروندان #هیرمند در این مورد گفتند: “اگر مرغ نیست، پس دلالان از کجا و چگونه آن را در بازار سیاه و با قیمت گزاف به شهروندان می فروشند؟ آیا غیر از این است که این کمبودها توسط عوامل جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک انجام می شود؟”