بی‌کفایتی جمهوری اسلامی باعث نایاب شدن مرغ زنده در شهرستان هیرمند شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بی‌کفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث کمبود شدید مرغ و قیمت نجومی آن در شهرستان #هیرمند و سایر مناطق بلوچستان شده است.

گفته می‌شود قیمت بالای مرغ باعث شده تا بسیاری از شهروندان از خرید آن صرف نظر کرده و مرغ را از سبد غذایی خود حذف کنند.

جمهوری اسلامی با حذف یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یارانه جدید مسبب اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت مرغ و دیگر اقلام غذایی شده است.

در روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای جغرافیای ایران در اعتراض به افزایش سرسام آور قیمت اقلام غذایی تظاهرات شده و این تظاهرات با گسترش در حال سراسری شدن است.