بسیاری از بلوچ ها در سراوان با تزریق واکسن اسپوتنیک، منتظر دوز دوم آن هستند که هم اکنون نایاب شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با سوءمدیریت و بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به جان و سلامت شهروندان، واکسن اسپوتنیک کرونا در #سراوان نایاب شده است.

گفته می شود بسیاری از بلوچ ها در سراوان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند اما به دلیل نبود واکسن اسپوتنیک، موفق به تزریق دوز دوم نشده اند.

براساس این گزارش، بلوچ های #سراوان نسبت به نایاب شدن واکسن اسپوتنیک معترض هستند؛ اما فرمانداری و دیگر مسئولان مربوطه تاکنون نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

لازم به ذکر است، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که شهروندان باید واکسن کرونا را تزریق کنند اما در مراکز مربوطه واکسنی وجود ندارد.