گرفتن به نیازها و نبود دارو در درمانگاه مسکوتان باعث بیهوشی یک بیمار به دلیل افت فشار و قند خون شد.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی و نبود دارو، یک بیمار در درمانگاه #مسکوتان شهرستان #پنوچ بیهوش شد.

از هویت این بیمار تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود یک بیمار با حال نامساعد جسمانی به درمانگاه مسکوتان منتقل شده که به دلیل نبود دارو و افت فشار و قند خون بیهوش شده است.

براساس این گزارش، سرم نمکی و قندی که اولین نیاز دارویی هر درمانگاه است، درمانگاه مسکوتان فاقد آنها است.

طبق این گزارش، پزشکان و ماماهای این درمانگاه نیز با عدم خدمت رسانی مطلوب، زمان برای مراجعه بیماران تعیین کرده و غیر از ساعت مشخص حاضر به ویزیت و معالجه بیماران بدحال نیز نیستند.

نبود نظارت و بی تفاوتی جمهوری اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی #پهره باعث بروز مشکلات فراوانی برای مردم بلوچ در شهرستان پنوچ شده و با وجود پیگیری ها تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.