نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت و درمان استان منجر به وقوع وضعیت فوق‌بحرانی کرونا شده است.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، “فداحسین مالکی” نماینده حوزه دزآپ نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت و درمان را عامل اصلی وقوع فاجعه کرونا در استان دانست.

فداحسین مالکی در گفتگو با عصر هامون گفت: “از ۲۶ شهرستان بلوچستان و سیستان ۱۴ شهرستان بیمارستان ندارند. این امر نشان‌دهنده نبود زیرساخت‌ها در استان است.”

نماینده حوزه دزآپ با اشاره به کمشکش‌های بین او و وزیر بهداشت افزود: “مباحث پیش آمده میان ما و وزیر بهداشت سبب برملاشدن این حقیقت شد که مشکلات عدیده‌ای در حوزه بهداشت، درمان و سلامت در کل استان وجود دارد.”

مالکی با بیان اینکه پس از کمشکش‌های اخیر و بررسی‌های لازم توسط همه دستگاه‌های مربوطه، مشخص شد که وقوع فاجعه کرونا بر اثر نبود زیرساخت‌های بهداشت و درمان صورت گرفته است؛ از تلفات فاجعه‌بار کرونا در استان خبر داد.

این خبر روزآمد خواهد شد.