دانش آموزان روستای بیاهی شهرستان بنگلان (جاسک) به معلم برای تحصیل دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، حدود دو ماه از سال تحصیلی جدید می گذرد اما دانش آموزان روستای #بیاهی و روستاهای اطراف آن در شهرستان #بنگلان به معلم دسترسی ندارند.

مدرسه نوساز این روستا که دارای ۶۰ دانش آموز از روستاهای #لیرک، #تلک، #توگنجگ است در وضعیت غیرفعال به سر می برد.

دهیار روستای بیاهی در این مورد گفته است: “با وجود پیگیری های مداوم آموزش و پرورش بندر #بنگلان با این عنوان که مدرسه ی مذکور خصوصی است از اعزام معلم به این روستا خودداری کرده است.”

گلبازی افزوده است: “در روستای #بیاهی حتی محل اقامت معلم با همه ی امکانات رفاهی وجود دارد اما آموزش و پرورش بنگلان عنوان کرده معلمان مایل به خدمت در این روستا نیستند.”

دهیار بیاهی گفته است: “مدرسه ی مذکور توسط ارتش ساخته شده و خصوصی نیست این مدرسه در صورت حضور معلم می تواند باعث تحصیل ۶٠ دانش آموز از روستای بیاهی و روستاهای اطراف شود و انتظار میرود مشکل نبود معلم مدرسه بزودی مرتفع شود.”

شهروندان بلوچ بی تفاوتی و تبعیض جمهوری اسلامی به خود را عامل کمبود ها تلقی می کنند.