نداشتن شهر بازی مناسب و استاندارد در شهرهای بلوچستان که یکی از نیازهای اساسی برای رفاه حال مردم محسوب می شود به یک حسرت و آرزوی دیرینه برای شهروندان بلوچ تبدیل شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، دوران نوجوانی و جوانی یکی از مقاطع زمانی بسیار حساس در زندگی هر فرد به شمار می رود که فرد دارای هیجانات و انرژی فراوان است و برای تخلیه این انرژی نیازمند اماکن مفرح است.

فراهم سازی مکان های تفریحی مفرح برای شهروندان یکی از نیازهای اساسی برای رفاه حال مردم و ضروریات زندگی شهری محسوب می شود.

بازی های مفرح و مهیج می تواند سبب تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان و همچنین شکوفایی استعداد های آنها باشد اما شهروندان بلوچ بویژه در شهرستان #سراوان در حسرت مکانی مناسب و سالم برای تخلیه انرژی هستند.

تنها چند پارک موجود در #سراوان دارای وسیله های بازی عمومی از قبیل تاب و سرسره است اما کودکان، جوانان و نوجوانان سراوانی از داشتن شهر بازی در قالب وسیع محروم هستند و این موضوع همواره مورد گلایه شهروندان قرار گرفته است.

با توجه به وجود سرمایه های هنگفت معدنی و زیرزمینی در بلوچستان و شروع بکار استخراج از آنها، مردم بلوچ که مالک اصلی آنها هستند، سهمی از آن ندارند و جمهوری اسلامی آنها را مصادره کرده است.