بی تفاوتی جمهوری اسلامی، بیماران تالاسمی شهرستان گیه (نیکشهر) را در وضعیت بدی قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، فقدان پایگاه انتقال خون در شهرستان #گیه باعث کمبود شدید خون برای بیماران تالاسمی و تصادفی در این شهرستان شده است.

نبود پایگاه انتقال خون به یک معضل تکراری در شهرستان #گیه تبدیل شده و با وجود نیاز مبرم آن در این شهرستان، مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی بلوچستان و سیستان نسبت به استقرار و تجهیز آن بی تفاوت هستند.

کمبود خون در شهرستان گیه باعث شده که خون به موقع به بیماران تزریق نشود که این موجب تغییر رنگ چهره و زجر کودکان تالاسمی می شود.

از آنجایی که منابع تامین خون این منطقه از شهرستان ها و استان های دیگر است، وضعیت را برای بیماران تالاسمی ناگوار کرده است.

همچنین با سوءمدیریت مسئولین در مهار و کنترل ویروس کرونا، اهدای خون توسط شهروندان بیش از پیش دچار تنزل شده و مردم از ترس ابتلا به کرونا حاضر به اهدای آن نیستند.

مردم شهرستان گیه خواستار راه اندازی پایگاه انتقال خون از مسئولین مربطه در این شهرستان شدند.