یک شناور نیمه مغروق از خطر غرق شدگی در چابهار نجات یافت.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۹ بهمن ماه ۹۹، یک شناور صیادی به دلایل نامعلوم که دچار غرق شدگی بود توسط تیم های امدادی از غرق شدگی در بندر #رمین نجات یافت.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بلوچستان گفت: “با اقدام به موقع تیم واکنش سریع بندر #چابهار لنج صیادی نیمه مغروق در بندر #رمین از غرق شدگی نجات یافت.”

ابراهیمی افزود: “با توجه به وضعیت لنج صیادی، تیم مقابله با آلودگی نفتی بندر #چابهار به منظور پیشگیری از بروز آلودگی ناشی از نشت سوخت شناور و انتشار آلودگی، با استفاده از بوم جاذب، اقدام به محصور کردن محدوده مورد نظر کردند و در ادامه این عملیات مقدمات شناور سازی و کنترل صدمات صورت پذیرفت.”

مسئولین مربوطه تا لحظه تنظیم خبر از علت این حادثه گزارشی منتشر نکردند.