مسئولین آموزشگاه رانندگی سراوان برای دریافت رشوه از مراجعه کنندگان آنها را ماه ها در نوبت قرار دادند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، شهروندان #سراوان که مدت طولانی است در نوبت برای شرکت در کلاس ها و امتحان رانندگی قرار دارند از دریافت رشوه توسط مسئولین این آموزشگاه ها خبر دادند.

خبرها حاکی است، بسیاری از شهروندان سراوانی که برای آزمون راهنمایی و رانندگی ثبت نام کرده ماه هاست که در انتظار شروع کلاس ها و برگزاری امتحانات هستند.

به گفته این شهروندان، حدود یک سال است که در نوبت و انتظار شروع کلاس ها هستند، اما تاکنون از آنها خواسته نشده که در کلاس ها شرکت کنند و تنها افرادی که پارتی دارند موفق به شرکت شدند.

بسیاری از مراجعه کنندگان از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون در نوبت قرار دارند.

همچنین شهروندان سراوان بر این باورند که علت این تاخیر به خاطر دریافت رشوه از آنهاست که در غیر این صورت ممکن است سال ها در نوبت باشند.

به گفته این شهروندان، فساد در دو مرکز آموزش رانندگی و توسط نیروهای نظامی راهنمایی و رانندگی #سراوان انجام می شود و هیچ پیگیری از سوی دستگاه های نظارتی تاکنون انجام نشده است.