فرماندار خاش و عوامل ولایی جمهوری اسلامی از عدم ثبت نام شهروندان در انتخابات شورای شهر و روستا ابراز نگرانی کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، عدم ثبت نام شهروندان در نامزدی در انتخابات شهر و روستا در #خاش موجب نگرانی فرماندار و عوامل ولایی جمهوری اسلامی در این شهرستان شده است.

گزارش ها از خاش حاکی است که ثبت نام نامزدهای انتخابات شورا شور و شعف دوره های گذشته را ندارد.

برخی از عوامل ولایی از فرماندار و دیگر مسئولین خواسته اند تا جهت گرم کردن تنور انتخابات بسیاری از افراد خود را ثبت نام کرده و فضای انتخاباتی و رقابتی را حاکم کنند.

همچنین فرماندار #خاش در این مورد وعده داده تا اکثر نامزدهای انتخاباتی تایید صلاحیت شوند تا فضای انتخاباتی در سطح شهرستان حاکم شود.

پیشتر نیز علی خامنه ای از عدم مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده بود.

بنابر اعلام کنشگران سیاسی، عدم مشارکت شهروندان در انتخابات یعنی عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و آخرین تیر بر پیکر فرتوت و فرسوده حکومت علی خامنه ای است.