با توجه به رشد جمعیت، هرسال نیاز به ساخت دو هزار کلاس درس در بلوچستان است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز۲۳مهر۱۴۰۰، مدیر کل آموزش و پرورش استان با اظهار رتبه اول جمعیت دانش آموزی در #بلوچستان از مولفه های مختلف در نظام آموزشی یاد کرد.

رخشانی گفت: «بلوچستان و سیستان رتبه اول رشد جمعیت دانش آموزی در کشور را دارد و این موضوع همه مولفه ها اعم از نیروی انسانی، فضای آموزشی، تجهیزات و مواردی از این قبیل را تحت تاثیر قرار می دهد.»

وی در مورد ساخت مدارس و فضای آموزشی تصریح کرد: « هر سال هزاروسیصد و صد کلاس درس در استان ساخته می‌شود که تقریباً ۳۰هزار نفر دانش آموز را تحت پوشش قرار می دهد و بنابراین ۳۰هزار نفر دیگر بدون فضای آموزشی می مانند و علاوه بر این، کمبود تاریخی در زمینه فضای آموزشی نیز از گذشته وجود دارد.»

رخشانی افزود: «با این رشد جمعیت، هر سال نیاز به ساخت ۲هزار کلاس درس داریم تا شرایط موجود را حفظ کنیم.»

با توجه به تمرکز بودجه عمرانی ساخت مدارس در شهرهای بزرگ استان و همچنین وجود مدارس کپری و غیر استاندارد در بسیاری از مناطق روستایی در #بلوچستان، نیاز مبرم به توجه بیشتر در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد.