جمهوری اسلامی بسیاری از آخوندها را برای تشویق مردم بلوچ جهت شرکت در انتخابات در شهرهای بلوچستان بسیج کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، از آنجایی که ۹۹ درصد شهروندان از حکومت جمهوری اسلامی ناراضی هستند، سپاه پاسداران بسیاری از آخوندها را در شهرهای بلوچستان بسیج کرده تا مردم را به شرکت در انتخابات فرمایشی تشویق کنند.

به گفته منابع مطلع در شهر #دزاپ، یکی از این آخوندها روز گذشته ۱۷ بهمن ماه ۹۹ با حضور در مسجد جامع بازار مشترک و سخنرانی اقدام به تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات کرده است.

همچنین گزارش هایی از شهرهای دیگر بلوچستان نیز به دست آمده که حکایت از حضور گسترده آخوندها برای تشویق شهروندان جهت حضور در انتخابات دارد.

فعالین مدنی بلوچ در این مورد گفتند: «مردم بلوچ در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی با کاهش مشارکت در آن یک مشت محکم به دهان جمهوری اسلامی زدند.»

این فعالین در ادامه گفتند: «عدم مشارکت شهروندان بلوچ در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث شده تا جمهوری اسلامی احساس خطر کند که در این راستا بسیاری از آخوندها را برای تشویق شهروندان بسیج کرده است.»

این فعالین افزودند: «علما و مردم بلوچ به این باور رسیدند که نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست و سیاست نامزدهای انتخاباتی همان سیاستی است که علی خامنه ای در پیش گرفته و تغییر مقامات هیچگونه منفعتی برای شهروندان ندارد.»