هشتگ #سوخت_بر نکشید در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ ترند داغ توییتر فارسی شد.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از اعلام فعالین مدنی و سیاسی بلوچ در اعتراض از طریق توییتر به کشتار روزانه سوخت بران بلوچ توسط نیروهای امنیتی، هشتگ #سوختبر_نکشید به ترند داغ توییتر فارسی تبدیل شد.

این اعتراض فعالین مدنی و سیاسی بلوچ با استقبال دیگر فعالین در بند جغرافیای ایران نیز همراه بوده و به این کارزار اعتراضی پیوستند.

با توجه به نبود شغل مناسب، مردم بلوچ از روی اجبار به کار خطرناک #سوخت_بری روی آوردند که توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب می شوند و مورد هدف گلوله های مستقیم و عمدی آن ها قرار می گیرند.

هشتگ #سوختبر_نکشید از شب گذشته ۱۷ آبان ماه ساعت ۲۰ بوقت جغرافیای ایران آغاز شد و در کمتر از چند ساعت به هشتگ برتر توییتر فارسی تبدیل شد.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تاکنون ده ها تن از سوخت بران بلوچ با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته و زخمی شدند.