در واکنش به کشته شدن کودکان بلوچ در هوتک ها روز گذشته تعدادی از کاربران فضای مجازی با نوشتن در‌ مورد هوتک ها و گذاشتن عکس کودکانی که در هوتک ها غرق شده و جان خود را از دست داده اند خواستند تا توجه افکار عمومی را به این مسئله و مطالبات مردم بلوچ جلب کنند .

یکی‌ از کاربران در این مورد نوشت : مردم بلوچ نماز می‌خوانند تبرباران می‌ شوند، می‌رقصند به برچم می‌بندند،‌ فائزە می‌شوند به ماهو تجاوز می‌کنند، سپهر می‌شوند کور می‌کنند بعد می‌کشند. نسل‌کشی بلوچ اغراق نیست توصیف دقیق ژنتیک نظم موجود است؛ نظمی که در آن کودکان بلوچ آب می‌خورند و گمنام و بی‌صدا غرق می‌شوند

گفتنی است، فقط در هفته ی گذشته ۳ کودک زیر پنج سال و یک پیرمرد بلوچ در‌ هوتک ها غرق شدند

هوتک ‏⁧⁩سامانه ای سنتی مشابه آب انبار یا مخزن آب رو باز است که از آن برای مهار، کنترل و بهره برداری از سیلاب استفاده می شود که در سایه ی بی تفاوتی مقامات جمهوری اسلامی و عدم فنس کشی به استخری برای مرگ کودکان تبدیل شده است .