سپاه پاسداران جهت فشار حداکثری به کشاورزان بلوچ از رها سازی آب سدها برای آبیاری مراتع کشاورزی جلوگیری می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه فشار حداکثری سپاه پاسداران به کشاورزان بلوچ و عدم رهاسازی آب دو سد #پیشین و #زیردان، زمین های کشاورزی #باهوکلات به وسعت ۳ هزار هکتار در معرض خطر و نابودی قرار دارند.

با توجه به اینکه دو سد زیردان و پیشین با میلیون ها مترکعب آب و در حال تبخیر شدن هستند، اما مسئولان از رها سازی آب آنها خودداری می کنند.

عدم رها سازی آب دو سد می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به کشاورزی و مردم منطقه #باهوکلات وارد کند.

همچنین جمعی از کشاورزان این منطقه طی نامه ای به معین الدین سعیدی از او خواسته اند تا به این موضوع ورود کرده و پیگیری کنند تا کشاورزی این منطقه نابود نشود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.

بیش از نیمی از جمعیت بلوچستان در روستاها زندگی می کنند و کار آنها کشاورزی و دامپروری است که به لطف جمهوری اسلامی و فشارهای فراقانونی سپاه پاسداران در حال نابودی است.