سپاه و نیروهای دریابانی به صیادان بلوچ در بنگلان مملکت بلوچستان از عدم صید برخی ماهیان هشدار دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه و نیروهای دریابانی به صیادان بلوچ در #بنگلان مملکت بلوچستان هشدار دادند که از صید برخی ماهیان در آب هاب بلوچستان خودداری کنند.

نیروهای دریابانی و سازمان شیلات بنگلان گفته که صیادان بلوچ اجازه صید ماهی های جل، لوجر، متوتاه، پرسه ماهی و میش ماهی را ندارند و در صورت کشف این نوع ماهی ها، قایق صیادان توقیف و جریمه خواهند شد.

در این بخشنامه که به صورت شفاهی به صیادان بلوچ ابلاغ شده، صیادان تنها اجازه صید ماهی هوور را دارند.

همچنین صیادان بلوچ #بنگلان مملکت بلوچستان تهدید به بازداشت، توقیف قایق و ضبط اموال توسط نیروهای نظامی شده اند.

جمهوری اسلامی با عدم اجازه به کسب و کار شهروندان بلوچ، آنها را در وضعیت اسفناکی قرار داده است. این در حالیست که صید ترال توسط کشتی های چینی با همکاری سپاه و دیگر ارگان های حکومتی همچنان بصورت آزادانه ادامه دارد.