https://youtube.com/shorts/xpY4yTkMWBQ

گزارش ها حاکی از ابتلای شماری از شهروندان شهرستان کنارک به کرونای جهش یافته انگلیسی است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، خودروهای امدادی و انتظامی نسبت به شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی در شهرستان #کنارک هشدار دادند.

بر اساس این گزارش، شماری از شهروندان این شهرستان به کرونای انگلیسی مبتلا شده اند.

با توجه به شیوع دوباره کرونا و آن هم کرونای جهش یافته در سواحل بلوچستان، مسافران نوروزی همچنان در سایه سوءمدیریت جمهوری اسلامی در حال سفر به این منطقه هستند.

پروازهای فرودگاه بین المللی کنارک از شهرهای مختلف در جریان است و بسیاری از شهروندان به دلیل کمبود اقلاد غذایی در صف های طرح تنظیم بازار حضور دارند.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به جان و سلامت شهروندان، از خرید واکسن تایید شده بهداشت جهانی و تزریق آن به شهروندان خودداری می کند و تنها به واکسن روسی کرونا که هیچگونه تاییدیه ای ندارد بسنده کرده است.