نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر برای آب حوزه انتخابیه تدبیری اندیشیده نشود، طی ۲ سال جمعیت ۲۰۰ هزار نفری مجبور به مهاجرت خواهند شد.»

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، ملک فاضلی نماینده مردم سراوان در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هشداری به وزیر نیرو گفته که اگر برای آب حوزه انتخابیه تدبیری اندیشیده نشود، طی ۲ سال، جمعیت ۲۰۰ هزار نفری مجبور به مهاجرت خواهند شد. همچنین گسترش و توسعه برق نیز ضروری است.

ملک فاضلی خطاب به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که وضعیت راه های شهرستان سراوان که از نظر گسترش ۲۵ درصد است مورد توجه قرار گیرد، چون نیازمند گسترش راه ها هستیم. همچنین فرودگاه سراوان که به خوبی آماده شده است، حداقل دو پرواز تهران به سراوان به صورت ارتباطی با سایر شهرستان ها داشته باشد.

نماینده سراوان با اشاره به مشکل اینترنت در حوزه انتخابیه اش گفت: «کمبود اینترنت فریاد خوشایند بهترین های جامعه یعنی دانش آموزان و دانشجویان را به فلک رسانده و خود این فریاد، اینترنت شده است. امیدوارم که وزیر ارتباطات چاره جویی مفیدی را داشته باشد.»

فاضلی از وزیر آموزش و پرورش نیز درخواست کرده که اگر قرار است اینترنت اینگونه باشد، وزیر بهداشت در جهت واکسیناسیون همکاری داشته باشد تا آموزش حضوری انجام گیرد.

نماینده سراوان افزوده که چاره اشتغال در منطقه، بازارچه های مرزی هستند که امیدوارم در این مورد چاره اندیشی به موقع انجام گیرد.