پلیس راه سراوان در بارنامه هایی که صادر می کند، نام بلوچستان را حذف کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود در راستای تقسیم بلوچستان و نابودی کامل هویت ملت بلوچ، نام بلوچستان را این بار در بارنامه ها حذف کرده است.

پلیس راه سراوان با صدور بارنامه برای ماشین های سنگین، با حذف نام بلوچستان تنها نام سیستان را ذکر کرده است.

این اقدام در حالی مجددا تکرار شده که گلایه و انتقاد شدید مردم بلوچ را به همراه داشته است.

همچنین در روزهای گذشته نام بلوچستان از قبوض برق نیز حذف شده بود.

فعالین بلوچ در این مورد گفتند: “جمهوری اسلامی با این اقدامات در حال بررسی واکنش شهروندان بلوچ است تا در فرصت مناسب اقدام اصلی خود که همان تقسیم بلوچستان است را انجام دهد.”

این فعالین افزودند: “مردم بلوچ باید نسبت به این اقدامات حساس باشند و اجازه ندهند که جمهوری اسلامی با عادی جلوه دادن آن اقدام به تقسیم بلوچستان کند.”