جمهوری اسلامی واکسیناسیون ویروس کرونا با واکسن روسی و بدون تاییدیه جهانی را در بلوچستان آغاز کرده است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در حالی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در بلوچستان را آغاز کرده که این واکسن هیچگونه تاییدیه از سازمان بهداشت جهانی را ندارد.

واکسن اسپوتنیک وی ساخت کشور روسیه و بدون انجام مراحل بالینی در این کشور است که حتی روس ها نیز حاضر به تزریق آن برای خود نشدند.

مقامات دانشگاه های علوم پزشکی بلوچستان کادر درمان را اولویت دریافت این واکسن قرار دادند.

به گفته مسئولین دانشگاه علوم پزشکی #پهره، واکسن اسپوتنیک وی در دو دوز و به فاصله ۲۱ روز به کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی #پهره تزریق می شود.

این در حالیست که علی خامنه ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از واکسن فایزر برای واکسینه کردن خود در مقابله با ویروس کرونا استفاده کردند.

اما علی خامنه ای واکسن آمریکایی کرونا را برای مردم حرام اعلام کرده و واکسن غیراستاندارد اسپوتنیک وی روسیه را برای مردم خریداری کرده که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان های بین المللی را نیز ندارد.

همچنین بسیاری از پزشکان جغرافیای ایران خرید واکسن روسی کرونا توسط جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده بودند.