حافظ اکرم کوهی به سخنان اهانت آمیز امام جمعه اهل تشیع نصرآباد به مولانا عبدالحمید واکنش نشان داد.

به گزارش رصد بلوچستان، مولوی اکرم کوهی امام جمعه موقت #پشامگ نسبت به سخنان اهانت آمیز امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد به مولانا عبدالحمید واکنش نشان داده و خواستار عذرخواهی او از جامعه اهل سنت شدند.

امام جمعه موقت پشامگ در این مورد گفته، «همانطور که مستحضرید مولانا عبدالحمید زبان گویای مردم اهل سنت جغرافیای ایران است، ایشان اخیراً درخواست به حقی از مقامات عالی کشور داشتند “که اهل سنت هم در انتخابات آتی ریاست جمهوری یک کاندید داشته باشند” با وجودی که این خواسته عموم مردم اهلسنت است.»

مولوی اکرم کوهی در ادامه گفته، «متأسفانه این درخواست مولانا عبدالحمید به مذاق و طبع بعضی‌ها سازگار نبود، توان تحمل و برداشت آن را نداشتند، اقدام به خورده گیری و اهانت به مولانا عبدالحمید و مذهب اهلسنت کردند.»

وی افزوده، «امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد بلاتشبیه سخنان مولانا را موجب بروز تفرقه و اختلاف در استان می‌داند. اما اگر به چشم انصاف بنگریم به خوبی پی خواهیم برد که چه کسی سخن تفرقه انگیز بیان کرده است.»

مولوی کوهی در پایان تاکید کرده، «ما کم ترین درخواستی که از مسئولین و از این شخص توهین کننده داریم، این است که از مولانا عبدالحمید و عموم مردم اهل سنت عذر خواهی بکند.»