مفتی عبدالله امیری به تخریب مصلای اهل سنت پهره توسط جمهوری اسلامی واکنش تند نشان دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، مفتی “عبدالله امیری” یکی از روحانیون برجسته اهل سنت در بلوچستان، تخریب مصلای اهل سنت #پهره را به شدت محکوم کردند.

مفتی عبدالله امیری با خطاب قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی، آن را حکومتی ظالم دانست و گفت: ”هر موقع که ظالمی عمرش رو به پایان باشد، هارّی می شود.“

مفتی امیری افزودند: ”فردی که بقای حکومتش را در تخریب مساجد و هتک حرمت شعائرالله فهمیده جز دیوانگی ظلمِ بر خود و تیشه به ریشه خود انتظار چیزی دیگر نباید داشته باشد زیرا که این پیکار است بامالک الملک.“

لازم به ذکر است، روز جاری ۵ بهمن ماه ۹۹، پس از فراخوان فعالین مدنی و مذهبی بلوچ مردم بلوچ در مقابل مسجد جامع نور تجمع اعتراضی برگزار کردند.