مولانا عبدالغنی بدری به توهین های صورت گرفته علیه مولانا عبدالحمید توسط نماینده علی خامنه ای و امام جمعه اهل تشیع نصرآباد واکنش تند و صریح نشان دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، مولانا عبدالغنی بدری امام جمعه موقت اهل سنت #دزاپ و معاون آموزشی دارالعلوم مکی نسبت به اهانت های صورت گرفته به مولانا عبدالحمید توسط محامی نماینده علی خامنه ای و مجتبی عزیزی امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد واکنش تند و صریح نشان دادند.

مولانا بدری در واکنش به اهانت ها به مولانا عبدالحمید که گفته بودند، «چهار سال سکان ریاست جمهوری باید به اهل سنت داده شود» گفته، «رئیس جمهور و معاون آن در هر دوره شیعه است آنها به این بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدند چرا ما نرسیم و از نامزدی یک فرد از اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری می شود؟ این مطالبه یک مطالبه به حق هست و ما خواهان آن هستیم.»

مولانا بدری در ادامه گفت: ”در لندن یک مسلمان پاکستانی می تواند شهردار شود، در امریکا رئیس جمهور میتواند یک آفریقایی تبار باشد، چرا در جمهوری اسلامی یک ایرانی اصیل اهل سنت نباید رئیس جمهور شود؟“

امام جمعه موقت اهل سنت #دزاپ در مورد سخنان مجتبی عزیزی امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد افزود: ”تلبیس حق تا چه اندازه ای؟ جغرافیای ایران را با بعضی کشورهای عربی مقایسه می کنند. اولا اطلاعات خودتان رو کامل کنید، در همان کشورهای عربی اوقافی وجود دارد که یکی از آنها متعلق به برادران شیعه و یکی برای اهل سنت است؛ شیعه ها در کشورهای امارات سعودی و … مسجد و حسینیه نیز دارند.“

وی افزود: ”در کشورهای عربی اوقاف مستقل وجود دارد که برادران اهل تشیع طبق فقه مذهب جعفری مسائل فقهی رو دنبال می کنند. اما در ایران همه چیز فرق می کند این موارد درد هستند، یک مسجد اهل سنت که با مجوز شهرداری پایه ریزی آن انجام شده شبانه به طور کامل توسط نیروهای امنیتی تخریب می شود.“

معاون آموزشی دارالعلوم #دزاپ گفت: ”مقامات جمهوری اسلامی برخی گروهک ها را به ما منصوب می کنند، آیا یک گروهی که از بین همان مذهب هست، باید مذهب را زیر سوال برد؟ آیا گروهک هایی از شیعه وجود نداشتند و منصوب به آنها نبودند؟ پس ما هم باید به مذهب شیعه حمله کنیم و آن را زیر سوال ببریم؟“

مولانا بدری افزود: ”صحبت هایی که مجتبی عزیزی امام جمعه اهل تشیع #نصرآباد و مصطفی محامی نماینده علی خامنه ای در بلوچستان در منبرهای خود گفتند به دور از واقعیت، صداقت و انصافی است که ائمه جمعه نسبت به آن تعهد دارند؛ چرا باید تلبیس حق کنند و چشم های خود را به روی واقعیت ها ببندند؟ شما واقعیت را میدانید پس چرا برای مردم آن را کتمان می کنید.“