جمهوری اسلامی پس از مصادره زمین های مردم بلوچ، در حال واگذاری و تقسیم آنها بین کارکنان نیروی دریایی کنارک و عوامل وابسته به خود در شهرداری و شورای شهر است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از مصادره ی بسیاری از زمین های مردم بلوچ در کنارک، در حال واگذاری این زمین ها در دو فاز به کارکنان نیروی دریایی و عوامل وابسته به خود در شهرداری و شورای شهر است.

زمین های در حال واگذاری در دو فاز و هر فاز آن ۱۴۰۰ قطعه است که ۱۰ درصد آن به شهرداری واگذار شده است.

به گفته یک منبع مطلع، «شهرداری کنارک در سال ۹۷ با تشکیل تعاونی مسکن برای فروش این زمین ها از هر شهروند دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت کرده بود که هم اکنون در حال واگذاری آنها به کارکنان نیروی دریایی است.»

این منبع می گوید: «همچنین در سال ۹۸ که فاز اول واگذاری این زمین ها بوده شهرداری حدود ۱۴۰ قطعه آن را به پیمانکاران و طلبکاران خود واگذار کرده و در حال واگذاری فاز دوم آن به نیروی دریایی است.»

وی افزوده، «پس از آن شورای شهر نیز پیگیر این زمین ها شده و با همکاری فرمانداری و شهردار تبانی کرده و نسبت به واگذاری این زمین ها مخالفت و برای اینکه آن را بین خود تقسیم کنند ۱۰۰ قطعه آن را به فروش رسانده و ۴۰ قطعه را بین خود تقسیم کردند.»

همچنین شورای شهر و فرمانداری نسبت به نزدیک شدن انتخابات به شهردار پیشنهاد داده که در صورت موفقیت، او در سمت خود ابقا خواهد شد و تا آن زمان برای واگذاری زمین های باقیمانده به شهروندان مخالفت کند.

فعالین بلوچ پیش از این هشدار داده بودند که مصادره زمین های مردم بلوچ در راستای واگذاری آنها به غیربومیان و برای تغییر بافت جمعیتی در سواحل بلوچستان است.