صدا و سیمای جمهوری اسلامی از ترس به آگاهی رسیدن و سواد سیاسی ملت بلوچ، «حبیب الله سربازی» را هدف قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه در نقطه صفر مرزی سراوان و اعتراضات گسترده مردم بلوچ در شهرهای بلوچستان، از آگاهی روز افزون ملت بلوچ احساس ترس و وحشت کرده و مستندی ساخته که «حبیب الله سربازی» را هدف قرار داده است.

جمهوری اسلامی در حالی دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی را هدف قرار داده که فعالیت های وی در بلوچستان و آگاهی رسانی ملت بلوچ بر کسی پوشیده نیست.

در این مستند صدا و سیما، جمهوری اسلامی «حبیب الله سربازی» را «خودفروخته ذلیل» خطاب می کند.

حبیب الله سربازی دبیرکل حزب بلوچستانء راجی تپاکی در یک توییت در صفحه رسمی خود به این مستند پاسخ داده است.

حبیب الله سربازی در توییت خود نوشته، «من فقط یک هماهنگ کننده ام، این مردم هستند که شما را نمیخواهند، و این مردم هستند که دیگر فریب پروپاگانداهای رسانه ای شما را نمیخورند، ذلتی بزرگتر از این؟»

جمهوری اسلامی از اعتراضات گسترده ملت بلوچ در پی کشتار سوخت بران توسط سپاه به شدت احساس وحشت و نگرانی کرده و با ساخت مستندهایی درصدد است تا اتحاد ملت بلوچ برای سرنگونی رژیم علی خامنه ای را برهم بزند. اما ملت بلوچ ثابت کردند که دیگر فریب دروغ های جمهوری اسلامی را نخواهند خورد.