سران حکومت جمهوری اسلامی نسبت به قاچاق سلاح به داخل کشور وحشت کرده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از کشتار شهروندان در اعتراضات سال های گذشته در شهرهای جغرافیای ایران، سران حکومت نسبت به قاچاق سلاح به داخل کشور و واکنش متقابل شهروندان در رابطه با سرکوب در اعتراضات سراسری وحشت کرده اند.

حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی طی یک مراسمی تحت عنوان «طرح‌های پلیس تهران»، به انهدام سه باند قاچاق سلاح از نوع آمریکایی به داخل کشور، اعتراف کرد.

وی ضمن اشاره به دستگیری یکی از باندهای قاچاق سلاح آن هم برای سومین مرتبه گفت: «یکی از این نکات اقدامات صورت گرفته‌ انهدام سه باند وارد کننده سلاح از غرب کشور به پایتخت بود که با انهدام هر سه باند و دستگیری اعضای آن بالغ بر ١١۵ قبضه سلاح جنگی و ۳۷۰۰ فشنگ کشف شد.»

وی افزود: «در بررسی‌هایی که داشتیم برای اولین بار بود دیدیم که ٨٠ درصد از این سلاح ها متعلق به آمریکا و ساخت آمریکا است. با انهدام و کشف این سلاح ها کار بزرگی انجام شد.»

با افزایش انزجار اجتماعی و فشارهای سنگین اقتصادی موج وارد کردن و خرید سلاح در شهرهای جغرافیای ایران اوج گرفته است و سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از گسترش این پدیده به وحشت افتاده اند.