روحانیون اهل تشیع قم نیز به این نتیجه رسیده اند که جمهوری اسلامی قادر به مدیریت مملکت نیست.

به گزارش رصد بلوچستان، فاضل میبدی مدرس حوزه علمیه قم به دلیل عدم مهار گرانی توسط دولت رئیسی و شورش قریب الوقوع گرسنگان در جغرافیای ایران هشدار داد.

با شدت گرفتن حملات به رئیسی، فاضل میبدی از مدرسین حوزه علمیه قم با طعنه به رئیسی نوشت: «تاکنون هیچ دولتی در این کشور در سال نخست حکمرانی نان مردم را با این شیب تند گران نکرده بود؛ اگر گرانی‌ها مهار نگردد، خدا نکرده باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است. بیایید تا دیر نشده چاره‌ای بیاندیشید.»

وی با اشاره به گرانی شدید پایه‌ای‌ترین خوراک مردم یعنی نان و گوشت و برنج افزود: «گرانی نامعقول این سه کالای اساسی در همه کالاها تورم بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده است. این چه استدلالی از سوی وزیر کشاورزی است که دلایل گرانی آرد و ماکارونی برای جلوگیری از قاچاق است!؟»

فاضل میبدی در ادامه نوشت: «این شیوه حکمرانی قابل دوام نیست. در این هشت ماه گذشته از گرانی دارو تا نان طاقت برخی شهروندان را طاق کرده است. تاکنون عامل گرانی‌ها را یا دولت گذشته دانسته، یا بدحجابی گفته و یا شبکه دلالی ذکر کرده‌اند. خب! این دولت و مجلس قول داد که اینها را حل می‌کند. چرا بدتر شد؟»