دو شهروند بلوچ پس از مراجعه به تیم پزشکی آستان قدس رضوی در جلگه چاه هاشم به علت وخیم شدن وضعیت جسمانی به بیمارستان خاتم پهره منتقل شدند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۳ بهمن ماه ۹۹، یک تیم پزشکی به نام آستان قدس رضوی که توسط جمهوری اسلامی به بخش جلگه #چاه_هاشم از توابع شهرستان دلگان مستقر شده پس از معاینه دو شهروند بلوچ، حال آنها وخیم شده و به بیمارستان خاتم #پهره منتقل شدند.

این دو شهروند که از ناحیه دندان دچار مشکل بوده، پس از کشیدن دندان هایشان توسط این تیم به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمانی و خونریزی شدید به بیمارستان خاتم #پهره منتقل شدند.

به گفته منابع مطلع، یکی از این شهروندان همچنان بیهوش است و تحت مراقبت های ویژه قرار دارد و یکی دیگر نیز پس از خونریزی شدید به بخش منتقل شده است.

گزارش ها حاکی است، این تیم از دانشجویانی تشکیل شده که آستان قدس رضوی برای کسب مهارت و تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری آنها را به این منطقه فرستاده است.