وضعیت کارخانه سیمان خاش و کارگران بومی آن اسفناک است.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از به دست گرفتن مدیریت کارخانه سیمان #خاش توسط غیربومیان، این کارخانه و کارگران آن وضعیت اسفناک و بدون آینده ای دارند.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”نیروهای بلوچ کارخانه سیمان خاش از ابتدای تاسیس آن تاکنون به هر قیمتی حتی از جان خود مایه گذاشته و برای شکوفایی این کارخانه از هیچ کوششی دریغ نکردند.“

این منبع در ادامه گفت: ”پس از دوره ای کوتاه مدت از مدیریت کارخانه توسط نیروهای بلوچ متعهد و کارآزموده، این کارخانه به دست غیربومیان افتاد که از آن زمان تاکنون نیروهای بلوچ و بازنشسته وضعیت مناسب و مطمئنی ندارند.“

این منبع افزود: ”نیکخواه یکی از کسانی است که با رانت سمت مدیرعاملی کارخانه را بر عهده دارد و ریاست کارخانه، مدیر تولید، اداری، بازرگانی و … را به نیروهای غیربومی سپرده که به دلیل بی تفاوتی آنها، کارگران و بازنشستگان بلوچ این کارخانه در هزینه های ایاب و ذهاب و … خود درمانده شده اند.“

این منبع تصریح کرد: ”مدیران غیربومی با اختلاس های خود به بهانه تعمیرات و واریز حقوق های نجومی برای خود، وضعیت این کارخانه را به شدت در حال فروپاشی قرار داده که می تواند باعث بیکاری و حتی انتقال کارخانه با این بهانه به نقاط دیگر شود.“

لازم به ذکر است تعداد زیادی از مهندسان و کارگران بلوچ برای شکوفایی این کارخانه که یک نعمت برای مردم شهرستان خاش محسوب می شود در این کارخانه جان خود را از دست دادند.