دو مورد مثبت مبتلا به کرونای انگلیسی در کلاگنج (قلعه گنج) مملکت بلوچستان شناسایی شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و عدم اقدام عملی در مهار و کنترل ویروس کرونا، دو شهروند در #کلاگنج مملکت بلوچستان به کرونای انگلیسی مبتلا شده اند.

بنابر اعلام منابع مطلع، یک شهروند با کرونای مثبت از بندرعباس به #کلاگنج سفر کرده که باعث ابتلای دو نفر از اعضای خانواده خود به کرونای انگلیسی شده است.

جمهوری اسلامی به دلیل ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در کنترل ویروس کرونا، جان و سلامت شهروندان را در خطر قرار داده است.

با توجه به شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی در مملکت بلوچستان، صف های طرح تنظیم بازار با ازدحام و شلوغی و با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

فعالین بلوچ بارها گفته اند، «جمهوری اسلامی عدم توان در اداره مملکت را به اثبات رسانده است و هر روز بیشتر در حکومت داری بماند، مردم زجر بیشتری خواهند کشید.»