با افتتاح سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند در کشور افغانستان، وضعیت تالاب هامون و شمال بلوچستان بغرنج و نگران کننده است.

به گزارش رصد بلوچستان، در پی اقدام دولت افغانستان و افتتاح سد کمال‌خان در ولایت #نیمروز در نزدیکی مرز جغرافیای ایران و در مسیر رودخانه #هیرمند و کاهش میزان حق‌آبه رودخانه #هیرمند و تالاب‌های #هامون، کمبود آب در شمال بلوچستان موجب نگرانی شهروندان شده است.

مسعود امیرزاده، عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی جغرافیای ایران گفت: «تالاب هامون به‌عنوان یک موجود طبیعی صاحب حق است و دولت‌ها باید این حقوق طبیعت را در نظر داشته باشند».

او افزود: «کاهش میزان حق‌آبه رودخانه #هیرمند و تالاب‌های #هامون باعث می‌شود که ما چندین ‌پیکره طبیعی را از دست دهیم و مصیبت‌های زیادی برای منطقه ایجاد شود.»

به ‌گفته امیرزاده، «حقوق موجودیت محیط زیستی در هر معاهده‌ای باید دیده شود و زمانی در منطقه مرزی این دو کشور بقا و حیات ادامه خواهد داشت که حق طبیعت که در این مسئله خاص، حق تالاب‌های هامون و رودخانه هیرمند است دیده و رعایت شود».

رودخانه #هیرمند از کوه‌های بابا در کشور افغانستان سرچشمه می‌گیرد و در نهایت به دریاچه‌های #هامون سرریز می‌شود.

بخشی از تالاب‌های هامون در افغانستان و بخشی از آن در جغرافیای ایران قرار دارد.