https://youtube.com/shorts/JIU672dsGxE?feature=share

سوخت بران بلوچ که بیش از یک هفته است در نقاط صفر مرزی گیر کرده و به آنها اجازه تردد داده نمی شود، دسترسی به آب ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، صدها سوخت بر بلوچ بین مرزهای بلوچستان به دلیل عدم اجازه تردد توسط سپاه پاسداران و ارتش پاکستان گیر افتاده و دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی و غذا ندارند و وضعیت بغرنج و نگران کننده ای دارند.

شهروندان بلوچ که از وضعیت سوخت بران بدون آب و غذا آگاهی دارند برای رساندن و تامین آب خوردن برای آنها به پشت فنس های سپاه رفته و با پرتاب بطری، آب را بدست سوخت بران می رسانند.

این در حالیست که سپاه پاسداران پس از کشتار سوخت بران در مرز شمسر سراوان قول داده بود که اجازه تردد به سوخت بران و آب آشامیدنی آنها را در نقاط صفر مرزی تامین خواهد کرد.

پس از گذشت حدود دو ماه از وعده نیروهای سپاه، این وعده عملی نشده بلکه بالعکس شرایط برای سوخت بران به مراتب بدتر شده است.

پروژه «طرح رزاق» سپاه که جهت ساماندهی سوخت بران بود، با اجرای آن سوخت بری را در انحصار خود درآورده و وضعیت معیشتی مردم مرزنشین را بغرنج و نگران کننده کرده است.