جمهوری اسلامی با مدیریت ناکارآمد خود شهروندان زهکلوت مملکت بلوچستان را از حداقل امکانات محروم کرده و آنها را در منازل کپری در وضعیت نابسامانی قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سوء مدیریت جمهوری اسلامی در #زهکلوت مملکت بلوچستان باعث گسترش فقر در کنار حداقل امکانات شده و اهالی این منطقه همچنان در منازل کپری سکونت دارند.

ساکنین شهر #زهکلوت مملکت بلوچستان منطقه ‌ای کپرنشین در غرب مکران، در سایه بی تدبیری مسئولین از حداقل امکانات اولیه زندگی از جمله آب شرب سالم، امکانات بهداشتی، تحصیل دانش آموزان، جاده‌ای برای تردد و سکونت در خانه هایی متناسب با زیست مربوط به منطقه، محروم هستند.

مردم این منطقه مجبورند بدون آب و برق و هر گونه امکاناتی، گرمای بالای ۴۰ درجه و سرمای زمستان را در کپرهای دست‌سازشان سپری کنند.

در سال‌های گذشته مسئولان زیادی به این منطقه سفر کرده، در جمع آنها حضور یافته و حتی پای درد دلشان در این کپرها نشستند؛ اما دریغ که گویی درد محرومیت در این مناطق درمان و محرومیت این مردم پایانی ندارد.

بسیاری از مناطق بلوچستان که زهکلوت نیز جزیی از آن است به بهانه عمران و آبادانی به استان های کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی الحاق شدند.

پس از گذشت سال ها، وضعیت اهالی این مناطق تغییری پیدا نکرده و دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی با عدم توجه به آنها، شرایط را برایشان بسیار سخت تر کرده اند.