فرسودگی تیرهای برق و عدم توجه به بازسازی آنها شهروندان سراوان را نگران کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم توجه به بازسازی و تعویض تیرهای برق فرسوده در #غفورآباد شهرستان #سراوان باعث نگرانی شهروندان شده است.

بنابر اعلام منابع مطلع، دو سال از وضعیت خطرناک و فرسوده تیر برق در این روستا می گذرد و هیچ مسئولی پاسخگوی آن نیست.

این منبع افزود: «چندی پیش یکی دیگر از تیرها همین مشکل را داشت که سقوط کرد و چندین روز برق در این منطقه قطع بوده است.»

بر اساس این گزارش، در شب های اخیر نیز سارقان کابل های تیربرق را به سرقت بردند و نیروهای اداره برق حاضر به کابل کشی و اتصال مجدد برق نشده اند.

با توجه به پیگیری های مکرر مردمی به مسئولین اداره برق و دیگر ارگان های شهرستان، تاکنون هیچ مسئولی پاسخگو نبوده و مردم این منطقه در سایه مدیریت جمهوری اسلامی در تنگنا قرار دارند.