تداوم وضعیت فوق‌بحرانی کرونا و نبود تخت خالی در مراکز درمانی بنگلان منجر به بستری شدن شهروندان در راهروی بیمارستان‌ها شده است.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، به دنبال تکمیل ظرفیت تخت‌های مراکز درمانی بنگلان، شهروندان در راهروی بیمارستان‌ها بستری می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی کمپین، بسیاری از بیماران کرونایی به دلیل تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در راهرو بستری شده‌اند.

طبق این گزارش، بیماران بر روی زمین و در مسیر تردد شهروندان بستری شده‌اند. این امر می‌تواند سلامت آنها را با خطر جدی روبه‌رو کند.

بستری بیماران در راهروهای مراکز درمانی در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی بارها کمبود تجهیزات درمانی از جمله تخت‌های بیمارستانی را رد کرده بودند.

این خبر روزآمد خواهد شد.