آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرستان بنگلان موجب نگرانی شهروندان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با سیرصعودی آمار مبتلایان به ویروس کرونا در بخش #لیردف شهرستان #بنگلان مملکت بلوچستان، این شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

به گفته عبدالعظیم احمدپور مدیر شبکه بهداشت و درمان بنگلان، از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ آمار ابتلاء به کرونا در این شهرستان صعودی بوده و نیز از ابتدای هفته جاری آمار ابتلاء به کرونا در بخش #لیردف هم نسبت به هفته های اخیر سیر صعودی شدید به خود داشته است.

احمدپور در راستای کنترل و مهار ویروس کرونا تا زمان عادی شدن شرایط از لغو و توقف همه ی مسابقات و فعالیت های ورزشی در این منطقه خبر داده است.

این در حالیست که مدیر شبکه بهداشت و درمان #بنگلان مملکت بلوچستان نسبت به ادامه ایجاد صف های کرونایی توزیع کالاهای اساسی طرح تنظیم بازار هیچگونه واکنشی نشان نداده است.