عدم اقدامات دیپلماسی و سدسازی ها در کشور افغانستان باعث خشک شدن شمال بلوچستان و تالاب هامون شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بهره برداری از سد های افغانستان به صورت آزمایشی در تابستان سال جاری و آبگیری بند کمال خان به صورت رسمی در بهمن ماه باعث شده تا آبراهه شمال بلوچستان به طور کامل قطع شود و اقتصاد مردم این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.

رودخانه هیرمند از نیمروز مملکت بلوچستان (افغانستان کنونی) سرچشمه گرفته و به شمال بلوچستان ختم می شود. بر اساس عهدنامه سال ۵۱، مقرر شد که در هر ثانیه ۲۲ متر مکعب آب معادل ۸۲۶ میلیون متر مکعب در سال سهم شمال بلوچستان از این رودخانه باشد؛ با این حال سال‌هاست که به دلیل سوءمدیریت جمهوری اسلامی راه این آب قطع شده است.

در یک سال اخیر با ساخت سد کمالخان، نگرانی‌های مردم شمال بلوچستان از این بابت بیشتر شده و بیم این می‌رود که با احداث این بند و انحراف آب از مسیر اصلی، تالاب هامون جان سالم به در نبرد.

ملک فاضلی، نماینده مردم #سراوان، #سیبسوران و #مهگس با اشاره به کاهش تراز آب تالاب هامون، می‌گوید: «گرم شدن هوا و کاهش سطح آب موجب شده بخشی زیادی از ماهی‌های موجود در تالاب هامون تلف شوند؛ از این رو ما به آبرسانی مستمر نیاز داریم تا کشاورزان با اطمینان بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.»

کمالی فعال اجتماعی و دانشجویی می گوید: «با مصاحبه، دیدار و گرفتن عکس‌های یادگاری دردی از مردم دوا نمی‌شود؛ بلکه با این اقدام فرصت فشار حداکثری به افغانستانی ها داده شد و کار به جایی رسید که سران این کشور همسایه برای ما خط و نشان می‌کشند.»