جمهوری اسلامی با مدیریت نامناسب خود باعث بحران ریزگردها در شمال بلوچستان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بلوچستان‌و‌سیستان خبر از راهی شدن ۳۶۰ نفر به بیمارستان به علت ریزگردها داد.

شهرکی گفت: “۳۶۰ نفر از مردم منطقه سیستان شامل پنج شهرستان نصرآباد، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال بلوچستان در ۴۸ ساعت اخیر در پی وقوع طوفان و پراکنده شدن ریزگردها راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند.”

وی افزوده که از این تعداد ۳۱۲ نفر به صورت سرپایی درمان و ۴۸ نفر هم به دلیل شدت عارضه بستری شده‌اند.

جمهوری اسلامی با از بین بردن فضای سبز و قطع درختان، دیپلماسی ضعیف در گرفتن حقابه هامون باعث افزایش ریزگردها در شمال بلوچستان شده است.