بی تفاوتی مسئولین باعث وارد شدن خسارت به خودروهای شهروندان شهر قرقری هیرمند شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، یکی از خیابان های فرعی شهر #قرقری شهرستان #هیرمند سال هاست که در وضعیت نامناسب به حال خود رها شده و مسئولین این شهرستان اقدامی در راستای شن ریزی و آسفالت آن در دستور کار ندارند.

سال هاست که شهرداری شهر #قرقری خبر از شن ریزی و آسفالت این خیابان داده اما همچنان پروژه آن آغاز نشده و وضعیت آن نامناسب گزارش می شود.

به گفته یک منبع مطلع، «به دلیل عدم استاندارد و خاکی بودن خیابان و دارای پستی و بلندی و چاله ها، خودروهای شهروندان دچار خسارت هنگفت شده اند.»

خودروهای این مسیر باید هر سه ماه یک بار برای تعمیر جلوبندی به تعمیرگاه مراجعه کنند که در وضعیت بد اقتصادی باعث متقبل شدن مخارج سنگین می شوند.

این منبع افزوده، «با وجود مراجعات مکرر به شهرداری، با وعده های توخالی شهردار مواجه شدیم و تاکنون اقدامی در راستای شن ریزی و آسفالته کردن این خیابان اقدامی انجام نشده است.»