https://youtube.com/shorts/S_oQ-yb1Kyk

سپاه پاسداران با اجرای «طرح رزاق» سوخت بران را در وضعیت نگران کننده ای قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، وضعیت سوخت بران بلوچ در نقطه صفر مرزی شمسر سراوان که سپاه پاسداران «طرح رزاق» را به اجرا درآورده است بحرانی و نگران کننده است.

هزاران تن از سوخت بران ده ها روز است که در دو طرف مرز بدون آب و غذا مانده اند و به آنها اجازه تردد و رفت و آمد داده نمی شود.

سپاه پاسداران با فریب سوخت بران مبنی بر اجرای «طرح رزاق» به آنها وعده داده بود که با خیال راحت و بدون دغدغه اقدام به سوخت بری کنند.

پس از ثبت نام کارت های مرزی و عضویت سوخت بران در این طرح سپاه، سوخت بران برای تردد وضعیت نگران کننده و بحرانی دارند.

سپاه گفته بود که این طرح می تواند باعث کمک به وضعیت معیشتی سوخت بران و شهروندان مرزنشین شود که با وجود اجرای آن، سوخت بران بیشتر در تنگنا قرار گرفته اند.

در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۹، سپاه با اجرای این طرح مانع از تردد سوخت بران شده بود که با اعتراض سوخت بران، ماموران سپاه به سمت آنها تیراندازی کردند که بیش از ۳۷ سوخت بر توسط آنها کشته و زخمی شدند.