جمهوری اسلامی برای عدم بازگشایی مرزهای بلوچستان و بازگشت سوخت بران، کرونای هندی را بهانه ادامه بستن مرزها عنوان کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، بسیاری از سوخت بران بلوچ در مرزهای بلوچستان به دلیل بستن مرزها توسط سپاه و ارتش پاکستان گرفتار هستند؛ جمهوری اسلامی برای ادامه بستن مرزها کرونای هندی را بهانه خود قرار داده است.

با توجه به وضعیت نابسامان و بغرنج سوخت بران گرفتار در مرزهای بلوچستان، عوامل ولایی جمهوری اسلامی در حال تبرئه سپاه هستند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار بلوچستان گفته که به دلیل امکان شیوع ویروس جهش یافته کرونا هندی ورود اتباع خارجی به داخل کشور از مرزهای رسمی این استان ممنوع ولی خروج آنان آزاد است.

وی همچنین گفته که حضور تیم‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایانه‌های رسمی و ۶ بازارچه‌هامرزی بلوچستان ضروری است و باید ترددها در این پایانه و بازارچه‌ها را محدودتر کرده و حتما برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه انجام و به مدت ۱۰ روز محدودیت تردد برای کامیون‌ها نیز ایجاد شود.

این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی در بلوچستان تاکنون در رابطه با وضعیت سوخت بران گرفتار در مرز اظهارنظری نکرده و در وضعیت بغرنج و نگران کننده قرار دارند.