کارگران معدن آسمینون منوجان مملکت بلوچستان یک هفته جهت برآورد شدن مطالبات خود به مسئولان مهلت دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن کرومیت #آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان یک هفته به مسئولین جمهوری اسلامی جهت برآورد شدن مطالبات خود به اعتراضات پایان دادند.

کارگران معدن آسمینون چهار روز متوالی در یکی از تونل های محور #کهنوج به بندرعباس تحصن کرده بودند.

این کارگران به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات مزدی، اخراج کارگران معدن، ثبت قرارداد با پیمانکار و فساد سیستماتیک در مدیریت معدن اقدام به تجمع اعتراضی و تحصن کرده بودند.

پس از جلسه روز گذشته شورای کارگری منوجان با مسئولان معدن آسمینون و مقامات شهرستان و استان مقرر شد تا به مطالبات آنها رسیدگی شود.

کارگران معدن به مسئولان شهرستانی و استانی یک هفته مهلت داده اند تا مطالبات آنها را جامه عمل بپوشانند. این کارگران تاکید کردند که در صورت عدم برآورد شدن خواسته ها، از شنبه هفته آینده بار دیگر به اعتراض و تحصن خواهند پرداخت.